14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Bekendtgørelse om barselsudligning på det private arbejdsmarked § 23

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af denne bekendtgørelsen og bygger på bekendtgørelse nr. 2239 af 29. December 2020. Eventuelle senere ændringsbekendtgørelser er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§23 Der er ret til lønrefusion for løn udbetalt under orlov efter § 17 og/eller kompensation efter § 18, jf. dog § 17, stk. 4, og § 20:

•••

Stk. 2 Lønrefusion og kompensation efter stk. 1, nr. 1 og 2, kan kun udbetales for en sammenhængende periode af 2 uger.

•••

Stk. 3 Lønrefusion og kompensation efter stk. 1, nr. 3 og 4, kan udbetales over flere delperioder i forbindelse med delvis genoptagelse af arbejdet efter barselslovens § 12.

•••

Stk. 4 Ved opgørelse af refusionsperioden, når lønrefusionen efter stk. 3 udbetales over flere delperioder, medregnes i en uge det antal timer, for hvilke den orlovsberettigede har fået udbetalt løn under orlov, divideret med det antal ugentlige timer, som den pågældende er berettiget til dagpenge for under fuld orlov.

•••

Stk. 5 Ved opgørelse af kompensationsperioden, når kompensation efter stk. 3 udbetales over flere delperioder, medregnes i en uge det antal timer, hvori den selvstændigt erhvervsdrivende er berettiget til barselsdagpenge.

•••

Stk. 6 Retten til lønrefusion og kompensation efter stk. 1, nr. 4, ydes, før der for den pågældende forælder ydes lønrefusion og kompensation efter § 24.

•••
profile photo
Profilside