Bekendtgørelse om barselsudligning på det private arbejdsmarked § 22

Den konsoliderede version af denne bekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse nr. 1002 af 20. juni 2022

§ 22

Der er ret til lønrefusion for løn udbetalt under orlov efter § 17 og/eller kompensation efter § 18, jf. dog § 18, stk. 4, og § 20: