Bekendtgørelse om barselsudligning på det private arbejdsmarked § 21

Den konsoliderede version af denne bekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse nr. 1002 af 20. juni 2022

§ 21

Barsel.dk udbetaler kvartalets beregnede lønrefusion bagud via NemKonto ved anvendelse af det CVR/SE-nummer, som arbejdsgiver har benyttet ved indbetaling af bidrag til Barsel.dk og ved sin ansøgning til Udbetaling Danmark om barselsdagpengerefusion.

Stk. 2 Barsel.dk udbetaler månedens beregnede kompensation bagud til den NemKonto, som er tilknyttet selvstændigt erhvervsdrivendes CPR-nummer, jf. dog stk. 3.

Stk. 3 Udbetaling af kompensation efter stk. 2 foretages første gang i april 2021 med udbetaling for perioden 1. januar 2021 til 31. marts 2021.