14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Bekendtgørelse om barselsudligning på det private arbejdsmarked § 21

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af denne bekendtgørelsen og bygger på bekendtgørelse nr. 2239 af 29. December 2020. Eventuelle senere ændringsbekendtgørelser er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§21 Barsel.dk udbetaler kvartalets beregnede lønrefusion bagud via NemKonto ved anvendelse af det CVR/SE-nummer, som arbejdsgiver har benyttet ved indbetaling af bidrag til Barsel.dk og ved sin ansøgning til Udbetaling Danmark om barselsdagpengerefusion.

•••

Stk. 2 Barsel.dk udbetaler månedens beregnede kompensation bagud til den NemKonto, som er tilknyttet selvstændigt erhvervsdrivendes CPR-nummer, jf. dog stk. 3.

•••

Stk. 3 Udbetaling af kompensation efter stk. 2 foretages første gang i april 2021 med udbetaling for perioden 1. januar 2021 til 31. marts 2021.

•••
profile photo
Profilside