14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Bekendtgørelse om barselsudligning på det private arbejdsmarked § 18

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af denne bekendtgørelsen og bygger på bekendtgørelse nr. 2239 af 29. December 2020. Eventuelle senere ændringsbekendtgørelser er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§18 Kompensation udbetales til selvstændigt erhvervsdrivende, som har ret til barselsdagpenge fra Udbetaling Danmark i situationer omfattet af §§ 22-24, og som opfylder betingelserne i lovens § 3 a.

•••

Stk. 2 Kompensation udgør forskellen mellem det maksimale beløb, der udbetales pr. uge i barselsdagpenge til en selvstændigt erhvervsdrivende efter barselsloven og den arbejdsfortjeneste, der ligger til grund for beregningen af barselsdagpenge, inden for et fastsat kroneloft på kr. 199,28.

•••

Stk. 3 Barsel.dk beregner kompensationen på grundlag af de oplysninger, som Barsel.dk indhenter fra Udbetaling Danmark og Søfartsstyrelsen, jf. § 30.

•••
profile photo
Profilside