Bekendtgørelse om barselsudligning på det private arbejdsmarked § 16

Den konsoliderede version af denne bekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse nr. 1623 af 12. december 2023

§ 16

Barsel.dk tilbagebetaler ikke overskydende bidrag og eventuelle renter heraf til arbejdsgivere, der er delvis omfattet af Barsel.dk eller selvstændigt erhvervsdrivende, når det samlede skyldige beløb ikke overstiger 30 kr. årligt.

Stk. 2 Barsel.dk kan modregne overskydende bidrag og eventuelle renter heraf, jf. stk. 1, i arbejdsgivers eller den selvstændigt erhvervsdrivendes forfaldne skyldige beløb.