14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Bekendtgørelse om barselsudligning på det private arbejdsmarked § 16

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af denne bekendtgørelsen og bygger på bekendtgørelse nr. 2239 af 29. December 2020. Eventuelle senere ændringsbekendtgørelser er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§16 Arbejdsmarkedets Tillægspension kan fastsætte tolerancegrænser (mindstegrænser) for opkrævning og tilbagebetaling af bidrag efter § 4 og morarenter heraf.

•••

Stk. 2 Barsel.dk kan fastsætte tolerancegrænser (mindstegrænser) for opkrævning og tilbagebetaling af bidrag efter §§ 5-7 og 11 og morarenter heraf.

•••
profile photo
Profilside