Bekendtgørelse om barselsudligning på det private arbejdsmarked § 16

Den konsoliderede version af denne bekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse nr. 1002 af 20. juni 2022

§ 16

Arbejdsmarkedets Tillægspension kan fastsætte tolerancegrænser (mindstegrænser) for opkrævning og tilbagebetaling af bidrag efter § 4 og morarenter heraf.

Stk. 2 Barsel.dk kan fastsætte tolerancegrænser (mindstegrænser) for opkrævning og tilbagebetaling af bidrag efter §§ 5-7 og 11 og morarenter heraf.