Bekendtgørelse om barselsudligning på det private arbejdsmarked § 15

Den konsoliderede version af denne bekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse nr. 1002 af 20. juni 2022

§ 15

Krav på bidrag og morarenter forældes efter reglerne i lov om forældelse af fordringer.