14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Bekendtgørelse om barselsudligning på det private arbejdsmarked § 14

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af denne bekendtgørelsen og bygger på bekendtgørelse nr. 2239 af 29. December 2020. Eventuelle senere ændringsbekendtgørelser er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§14 Arbejdsmarkedets Tillægspension kan give henstand med indbetaling samt eftergive bidrag efter § 4 og morarenter heraf, når særlige omstændigheder taler herfor.

•••

Stk. 2 Barsel.dk kan give henstand med indbetaling samt eftergive bidrag efter §§ 5-7 og 11 og morarenter heraf, når særlige omstændigheder taler herfor.

•••
profile photo
Profilside