14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Bekendtgørelse om barselsudligning på det private arbejdsmarked § 11

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af denne bekendtgørelsen og bygger på bekendtgørelse nr. 2239 af 29. December 2020. Eventuelle senere ændringsbekendtgørelser er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§11 Barsel.dk sender digitalt via e-Boks eller en tilsvarende digital postkasse en opkrævning af bidrag efter lovens § 4 a, stk. 1, til den selvstændigt erhvervsdrivende.

•••

Stk. 2 Bidraget forfalder den 1. november.

•••

Stk. 3 Falder forfaldsdag på en helligdag eller en lørdag, forlænges fristen for betaling til den nærmest følgende hverdag.

•••

Stk. 4 Betaling er rettidig, hvis beløbet er debiteret på den selvstændigt erhvervsdrivende konto senest sidste rettidige betalingsdag.

•••

Stk. 5 Den selvstændigt erhvervsdrivende kan vælge at betale bidragene ved at benytte Nets Betalingsservice eller en tilsvarende betalingsløsning anvist af Barsel.dk, hvorefter beløbet automatisk overføres til Barsel.dk.

•••

Stk. 6 Selvstændigt erhvervsdrivende, der er undtaget fra lov om Digital Post fra offentlige afsendere, får tilsendt et indbetalingskort fra Barsel.dk.

•••

Stk. 7 Selvstændigt erhvervsdrivende har ansvaret for rettidig betaling af bidraget. Hvis et indbetalingskort, jf. stk. 5, ikke er kommet frem eller er bortkommet, kan den selvstændigt erhvervsdrivende få et nyt ved henvendelse til Barsel.dk.

•••

Stk. 8 Selvstændigt erhvervsdrivende kan ikke kræve særskilt kvittering fra Barsel.dk.

•••
profile photo
Profilside