14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Bekendtgørelse om barselsudligning på det private arbejdsmarked § 10

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af denne bekendtgørelsen og bygger på bekendtgørelse nr. 2239 af 29. December 2020. Eventuelle senere ændringsbekendtgørelser er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§10 Overgår en arbejdsgiver i løbet af et kvartal fra at være delvist omfattet til at være fuldt omfattet af Barsel.dk, skal arbejdsgiveren beregne, indberette og indbetale kvartalets bidrag efter reglerne i kapitel 3. Herefter beregner Arbejdsmarkedets Tillægspension de kvartalsvise bidrag efter reglerne i § 4.

•••

Stk. 2 Overgår en arbejdsgiver i løbet af et kvartal fra at være delvist omfattet til ikke at være omfattet af Barsel.dk eller omvendt, skal arbejdsgiveren beregne, indberette og indbetale kvartalets bidrag efter reglerne i kapitel 3.

•••

Stk. 3 Ved ophør eller ejerskifte i et kvartal skal arbejdsgiveren beregne, indberette og indbetale bidrag indtil ophør eller ejerskifte efter reglerne i kapitel 3.

•••
profile photo
Profilside