14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Bekendtgørelse om barselsudligning på det private arbejdsmarked § 1

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af denne bekendtgørelsen og bygger på bekendtgørelse nr. 2239 af 29. December 2020. Eventuelle senere ændringsbekendtgørelser er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§1 Arbejdsgivere, der er omfattet af lov om Arbejdsmarkedets Tillægspension, skal betale bidrag til den lovbaserede barselsudligningsordning, Barsel.dk. Barsel.dk administreres af Arbejdsmarkedets Tillægspension.

•••

Stk. 2 Undtaget fra bidragspligt er:

  • 1) Private arbejdsgivere, hvor alle ansatte er omfattet af en godkendt decentral barselsudligningsordning, jf. lovens § 5, eller hvor alle ansatte er omfattet af en offentlig barselsudligningsordning.

  • 2) Offentlige arbejdsgivere.

  • 3) Private arbejdsgivere i Grønland og på Færøerne.

•••
profile photo
Profilside