Bekendtgørelse om barselsdagpenge til søfarende § 8

Den konsoliderede version af denne bekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse nr. 1680 af 11. december 2023

§ 8

Hvis barnet er indlagt på sygehus, kan den periode, hvor der er ret til barselsdagpenge, forlænges eller udsættes.

Stk. 2 Såfremt den søfarende ikke genoptager arbejdet, forlænges den periode, hvor der er ret til barselsdagpenge, med indlæggelsesperioden, hvis indlæggelsen finder sted under de første 28 uger efter fødslen. Barselsdagpengeperioden kan dog højst forlænges i 3 måneder. Retten til at forlænge barselsdagpengeperioden gælder ikke fars eller medmors ret til barselsdagpenge i 2 uger efter § 7, stk. 2, 2. pkt.

Stk. 3 Hvis den søfarende fortsætter eller genoptager arbejdet ved indlæggelsen, udsættes retten til barselsdagpenge for den resterende periode. Det er en betingelse, at den pågældende ophører med arbejdet ved udskrivelsen, og at udskrivelsen finder sted inden 9 måneder fra fødslen.