Bekendtgørelse om barselsdagpenge til søfarende § 38

Den konsoliderede version af denne bekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse nr. 1011 af 28. juni 2022

Ikrafttrædelse m.v.
§ 38

Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. juli 2022.

Stk. 2 Kapitel 4 finder ikke anvendelse for forældre til et barn født før den 2. august 2022. For sådanne forældre finder de hidtil gældende regler i kapitel 4 i bekendtgørelse nr. 1110 af 26. november 2012 om barseldagpenge til søfarende anvendelse.

Stk. 3 Bekendtgørelse nr. 1110 af 26. november 2012 om barseldagpenge til søfarende ophæves.