Bekendtgørelse om barselsdagpenge til søfarende § 12

Den konsoliderede version af denne bekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse nr. 1680 af 11. december 2023

§ 12

Ved ophold her i landet eller ved ankomst her til landet overgår udbetalingen af barselsdagpenge til Udbetaling Danmark efter barselslovens regler.