Bekendtgørelse om barselsdagpenge til søfarende § 10

Den konsoliderede version af denne bekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse nr. 1680 af 11. december 2023

§ 10

Barselsdagpenge efter dette kapitel udbetales til søfarende, der ved påbegyndelsen af fraværet opfylder de beskæftigelseskrav, der er nævnt i § 5.

Stk. 2 Ved opgørelse af beskæftigelseskravet efter stk. 1, medregnes perioder, hvor den søfarende på grund af arbejdsforholdets særlige karakter har måttet ophøre med arbejdet inden 4 uger før fødslen, eller det efter en lægelig bedømmelse skønnes nødvendigt, at den sikrede var skånet for arbejde, selv om betingelserne i § 6, stk. 2, ikke var opfyldt.

Stk. 3 Betingelserne i stk. 1 gælder ikke for udbetaling af dagpenge efter § 6, stk. 3.