14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Bekendtgørelse om barseldagpenge til søfarende § 9

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af denne bekendtgørelsen og bygger på bekendtgørelse nr. 1110 af 26. November 2012. Eventuelle senere ændringsbekendtgørelser er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§9 Faderen indtræder i moderens ret til barseldagpenge efter § 7, stk. 2, 1. pkt., hvis moderen dør eller på grund af sygdom bliver ude af stand til at passe barnet.

•••

Stk. 2 Den søfarende kan uden at miste retten til dagpenge deltage i fritidsundervisning, når hensynet til barnet ikke taler imod dette.

•••
profile photo
Profilside