14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Bekendtgørelse om barseldagpenge til søfarende § 8

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af denne bekendtgørelsen og bygger på bekendtgørelse nr. 1110 af 26. November 2012. Eventuelle senere ændringsbekendtgørelser er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§8 Hvis barnet er indlagt på sygehus, kan den periode, hvor der er ret til barseldagpenge, forlænges eller udsættes.

•••

Stk. 2 Såfremt den søfarende ikke genoptager arbejdet, forlænges den periode, hvor der er ret til barseldagpenge, med indlæggelsesperioden, hvis indlæggelsen finder sted under de første 26 uger efter fødslen. Barseldagpengeperioden kan dog højst forlænges i 3 måneder. Retten til at forlænge barseldagpengeperioden gælder ikke faderens ret til barseldagpenge i 2 uger efter § 7, stk. 2, 2. pkt.

•••

Stk. 3 Hvis den søfarende fortsætter eller genoptager arbejdet ved indlæggelsen, udsættes retten til barseldagpenge for den resterende periode. Det er en betingelse, at den pågældende ophører med arbejdet ved udskrivelsen, og at udskrivelsen finder sted inden 9 måneder fra fødslen.

•••
profile photo
Profilside