14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Bekendtgørelse om barseldagpenge til søfarende § 7

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af denne bekendtgørelsen og bygger på bekendtgørelse nr. 1110 af 26. November 2012. Eventuelle senere ændringsbekendtgørelser er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§7 Der kan ydes barseldagpenge i indtil 26 uger efter fødslen.

•••

Stk. 2 Moderen har ret til barseldagpenge i de første 14 uger efter fødslen. Faderen har i samme periode ret til barseldagpenge i 2 uger.

•••

Stk. 3 Herudover har forældrene tilsammen ret til barseldagpenge i yderligere 10 uger efter udløbet af den 14. uge efter fødslen. Barseldagpenge kan kun ydes til den ene af forældrene ad gangen.

•••

Stk. 4 Efter udløbet af den 24. uge efter fødslen har faderen yderligere ret til barseldagpenge i 2 uger.

•••
profile photo
Profilside