14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Bekendtgørelse om barseldagpenge til søfarende § 20

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af denne bekendtgørelsen og bygger på bekendtgørelse nr. 1110 af 26. November 2012. Eventuelle senere ændringsbekendtgørelser er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§20 Søfartsstyrelsens afgørelse om barseldagpenge kan indbringes for Ankestyrelsens beskæftigelsesudvalg.

•••

Stk. 2 Ankestyrelsens beskæftigelsesudvalgs afgørelse træffes på et møde, hvori der deltager 2 ankechefer og 2 medlemmer udpeget af henholdsvis en rederiorganisation og en organisation for søfarende, jf. Retssikkerhedslovens § 59 a, stk. 5. Endvidere deltager et medlem udpeget efter indstilling fra KL og et medlem udpeget efter indstilling fra Danske Handicaporganisationer.

•••
profile photo
Profilside