14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Bekendtgørelse om barseldagpenge til søfarende § 19e

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af denne bekendtgørelsen og bygger på bekendtgørelse nr. 1110 af 26. November 2012. Eventuelle senere ændringsbekendtgørelser er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§19e Omberegning
Hvis der sker omberegning eller ændring af barselsdagpenge til den søfarende for en periode, omberegner Søfartsstyrelsen bidraget til obligatorisk pensionsordning for perioden tilsvarende, så bidraget beregnes af ændringen af dagpengebeløbet med den procentsats, der er gældende for perioden og som fremgår af § 19 b. Indbetaling af bidrag sker efter stk. 2, og tilbagebetaling af bidrag sker efter § 19 f.

•••

Stk. 2 Indberetning af bidraget, jf. stk. 1, sker efter § 19 d.

•••
profile photo
Profilside