14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Bekendtgørelse om barseldagpenge til søfarende § 19a

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af denne bekendtgørelsen og bygger på bekendtgørelse nr. 1110 af 26. November 2012. Eventuelle senere ændringsbekendtgørelser er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§19a For søfarende, som modtager barselsdagpenge fra Søfartsstyrelsen, indbetaler Søfartsstyrelsen et bidrag til den obligatoriske pensionsordning til Arbejdsmarkedets Tillægspension, jf. § 17 s i lov om Arbejdsmarkedets Tillægspension. Der indbetales alene bidrag til den obligatoriske pensionsordning for søfarende, der får indbetalt bidrag til Arbejdsmarkedets Tillægspension. Der indbetales ikke bidrag til obligatorisk pensionsordning for barselsdagpenge som udbetales som refusion til en arbejdsgiver.

•••

Stk. 2 Bidraget beregnes med den procentsats, der er nævnt i § 19 b, på grundlag af barselsdagpengene til den søfarende efter fradrag for personens ATP-bidrag efter § 18, stk. 3. Bidraget opgjort pr. uge afrundes til nærmeste hele kronebeløb.

•••

Stk. 3 Bidraget til den obligatoriske pensionsordning fradrages ikke i barselsdagpengene. Bidraget til den obligatoriske pensionsordning betales af staten.

•••
profile photo
Profilside