14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Bekendtgørelse om barseldagpenge til søfarende § 19

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af denne bekendtgørelsen og bygger på bekendtgørelse nr. 1110 af 26. November 2012. Eventuelle senere ændringsbekendtgørelser er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§19 Søfartsstyrelsens indbetaling til Arbejdsmarkedets Tillægspension dækkes af et bidrag fra arbejdsgiveren.

•••

Stk. 2 Arbejdsgiverbidraget beregnes i forhold til antallet af lønmodtagere, herunder søfarende, der er omfattet af lov om Arbejdsmarkedets Tillægspension, og modtager barseldagpenge fra Udbetaling Danmark eller Søfartsstyrelsen.

•••

Stk. 3 Reglerne i § 66, stk. 3-13 i sygedagpengeloven om arbejdsgivernes finansieringsbidrag finder tilsvarende anvendelse.

•••
profile photo
Profilside