14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Bekendtgørelse om barseldagpenge til søfarende § 17a

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af denne bekendtgørelsen og bygger på bekendtgørelse nr. 1110 af 26. November 2012. Eventuelle senere ændringsbekendtgørelser er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§17a En arbejdsgiver, som modtager refusion, er berettiget til at modtage et tillæg til refusion.

•••

Stk. 2 Opgørelse af tillægget sker på grundlag af den refusion, som Søfartsstyrelsen beregner for den enkelte uge til den pågældende arbejdsgiver. Tillægget opgøres ved, at refusionsbeløbet for den enkelte uge ganges med den procentsats, der er gældende for perioden, og som fremgår af § 17 b. Resultatet afrundes til nærmeste hele kronebeløb.

•••

Stk. 3 Søfartsstyrelsen opgør og udbetaler tillægget til refusion. Søfartsstyrelsens udgifter til tillæg til refusion afholdes af staten.

•••
profile photo
Profilside