14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Bekendtgørelse om barseldagpenge til søfarende § 15

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af denne bekendtgørelsen og bygger på bekendtgørelse nr. 1110 af 26. November 2012. Eventuelle senere ændringsbekendtgørelser er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§15 Dagpenge efter § 6, stk. 3, udbetales med et beløb af samme størrelse som hyre under sygdom (sygehyre) efter sømandsloven.

•••

Stk. 2 Barseldagpenge fra Søfartsstyrelsen, herunder refusion af barseldagpenge pr. uge, kan ikke overstige det højeste barseldagpengebeløb pr. uge, der er fastsat efter barselloven.

•••

Stk. 3 For søfarende, der er eller har været beskæftiget om bord i et skib, der er registreret i Dansk Internationalt Skibsregister, beregnes barseldagpenge fra Søfartsstyrelsen på samme måde, som der for denne personkreds beregnes arbejdsløshedsdagpenge efter Arbejdsmarkedsstyrelsens bekendtgørelse om beregning af dagpengesatsen for lønmodtagere.

•••

Stk. 4 Søfartsstyrelsen kan, når omstændighederne taler derfor, bestemme, at barseldagpenge udbetales med et andet beløb end sygehyren, jf. dog stk. 2.

•••
profile photo
Profilside