14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Bekendtgørelse om barseldagpenge til søfarende § 14

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af denne bekendtgørelsen og bygger på bekendtgørelse nr. 1110 af 26. November 2012. Eventuelle senere ændringsbekendtgørelser er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§14 Barseldagpenge ydes på grundlag af lønindtægt som søfarende.

•••

Stk. 2 Søfartsstyrelsen kan beslutte,

  • 1) i hvilket omfang personer med indtægter, som ikke er skattepligtige her i landet, har ret til barseldagpenge, og

  • 2) at personer, der har ret til barseldagpenge i et andet land, ikke har ret til barseldagpenge her i landet.

•••
profile photo
Profilside