14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Bekendtgørelse om barseldagpenge til søfarende § 10

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af denne bekendtgørelsen og bygger på bekendtgørelse nr. 1110 af 26. November 2012. Eventuelle senere ændringsbekendtgørelser er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§10 Barseldagpenge efter dette kapitel udbetales til søfarende, der ved påbegyndelsen af fraværet opfylder de beskæftigelseskrav, der er nævnt i § 5.

•••

Stk. 2 Ved opgørelse af beskæftigelseskravet efter stk. 1, medregnes perioder, hvor den søfarende på grund af arbejdsforholdets særlige karakter har måttet ophøre med arbejdet inden 4 uger før fødslen, eller det efter en lægelig bedømmelse skønnes nødvendigt, at den sikrede var skånet for arbejde, selv om betingelserne i § 6, stk. 2, ikke var opfyldt.

•••

Stk. 3 Betingelserne i stk. 1 gælder ikke for udbetaling af dagpenge efter § 6, stk. 3.

•••
profile photo
Profilside