14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Bekendtgørelse om barseldagpenge til søfarende § 1

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af denne bekendtgørelsen og bygger på bekendtgørelse nr. 1110 af 26. November 2012. Eventuelle senere ændringsbekendtgørelser er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§1 I denne bekendtgørelse forstås ved:

  • 1) Indenrigsfart: fart udelukkende mellem danske havne.

  • 2) Udlandet: fremmede stater samt Færøerne og Grønland.

  • 3) Barselloven: lov om ret til orlov og dagpenge ved barsel (barselloven), jf. lovbekendtgørelse nr. 1070 af 14. november 2012.

•••
profile photo
Profilside