Bekendtgørelse om autoriserede psykologers pligt til at føre ordnede optegnelser § 6

Den konsoliderede version af denne bekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse nr. 567 af 19. maj 2017,
som ændret ved bekendtgørelse nr. 495 af 16. maj 2018

§ 6

Den autoriserede psykolog skal opbevare en journal i mindst 5 år regnet fra tidspunktet for den senest foretagne optegnelse.

Stk. 2 Journaler af betydning for en tilsynssag skal opbevares, så længe sagen verserer efter udløbet af opbevaringsperioden efter stk. 1.

Stk. 3 Forpligtelsen efter stk. 1 gælder fortsat, selvom den autoriserede psykolog er ophørt med at virke som psykolog, herunder fordi den pågældende er død.

Stk. 4 Hvis klienten er i behandling hos en anden autoriseret psykolog, kan journalen uanset stk. 1 overdrages til denne til fortsat opbevaring. Overdragelse af journalen kræver samtykke fra klienten. Ved overdragelsen overgår ansvaret for at opbevare journalen indtil udløbet af opbevaringsperioden, jf. stk. 1, til den autoriserede psykolog, som opbevarer journalen.