Bekendtgørelse om autoriserede psykologers pligt til at føre ordnede optegnelser § 4

Den konsoliderede version af denne bekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse nr. 567 af 19. maj 2017,
som ændret ved bekendtgørelse nr. 495 af 16. maj 2018

§ 4

En journal skal indeholde oplysning om, at der er meddelt aktindsigt, hvilke oplysninger der er udleveret, og til hvem det er sket, herunder om en eventuel fuldmagt.

Stk. 2 En journal skal indeholde optegnelser om, hvilke oplysninger der er behandlet, herunder videregivet eller indhentet, til hvilke formål, til hvem og på hvilket grundlag.