Bekendtgørelse om autoriserede psykologers pligt til at føre ordnede optegnelser § 11

Den konsoliderede version af denne bekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse nr. 567 af 19. maj 2017,
som ændret ved bekendtgørelse nr. 495 af 16. maj 2018

§ 11

Overtrædelse af kapitel 1 straffes med bøde, jf. § 23, stk. 2, i lov om psykologer m.v.