14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Bekendtgørelse om autoriserede psykologers pligt til at føre ordnede optegnelser § 8

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af denne bekendtgørelsen og bygger på bekendtgørelse nr. 567 af 19. maj 2017. Eventuelle senere ændringsbekendtgørelser er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§8 Særligt for autoriserede psykologer, der er ansat i sundhedsvæsenet
For autoriserede psykologer, der er ansat i sundhedsvæsenet, skal oplysninger, jf. denne bekendtgørelses §§ 3 og 4, om den psykologiske behandling m.v. indgå i den patientjournal, som oprettes efter § 3 i bekendtgørelse om autoriserede sundhedspersoners patientjournaler.

•••

Stk. 2 Den autoriserede psykolog er ansvarlig for indholdet af sine optegnelser i journalen, jf. stk. 1.

•••

Stk. 3 I tværfaglige journaler kan optegnelser uanset § 2, stk. 2, 3. pkt., indføres kronologisk opdelt på de enkelte autoriserede sundhedspersoners faggruppe eller på anden ordnet måde, hvis det er nødvendigt af hensyn til patientjournalens overskuelighed.

•••
profile photo
Profilside