14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Bekendtgørelse om autoriserede psykologers pligt til at føre ordnede optegnelser § 2

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af denne bekendtgørelsen og bygger på bekendtgørelse nr. 567 af 19. May 2017. Eventuelle senere ændringsbekendtgørelser er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§2 Den autoriserede psykolog skal føre én journal for hvert sagsforløb.

•••

Stk. 2 Optegnelserne skal føres i forbindelse med eller snarest muligt efter kontakten med klienten. Den autoriserede psykolog skal datere optegnelser i journalen. Optegnelserne skal stå i kronologisk rækkefølge i journalen.

•••

Stk. 3 Optegnelser skal foretages i permanent skrift og være letlæselige. Optegnelser skal være på dansk.

•••

Stk. 4 Optegnelser kan føres elektronisk eller på papir. Hvis optegnelserne føres delvist i en papirjournal og delvist i en elektronisk journal, skal det klart fremgå af begge journaler, hvilke oplysninger der føres i den elektroniske journal, og hvilke oplysninger der føres i papirjournalen.

•••

Stk. 5 Optegnelserne skal umiddelbart kunne forstås af fagfæller. Optegnelserne skal så vidt muligt kunne forstås af den klient, optegnelserne vedrører.

•••
profile photo
Profilside