Bekendtgørelse om autorisation og drift af virksomhed på el-, vvs- og kloakinstallationsområdet § 4

Den konsoliderede version af denne bekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse nr. 1414 af 03. december 2018

§ 4

Når Sikkerhedsstyrelsen modtager en ansøgning, jf. § 1, sender Sikkerhedsstyrelsen en kvittering til den ansøgende virksomhed med følgende oplysninger:

  • 1) Fristen for meddelelse af afgørelse om autorisation eller godkendelse, jf. § 5, stk. 1 og 2.

  • 2) At ansøgeren kan betragte autorisationen eller godkendelsen for meddelt, hvis ikke Sikkerhedsstyrelsen har truffet afgørelse, inden fristens udløb, jf. § 5, stk. 3.

  • 3) Klagemuligheder.