14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Bekendtgørelse om autorisation og drift af virksomhed på el-, vvs- og kloakinstallationsområdet § 17

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af denne bekendtgørelsen og bygger på bekendtgørelse nr. 1414 af 03. December 2018. Eventuelle senere ændringsbekendtgørelser er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§17 Netvirksomheder for elforsyning, gasdistributionsselskaber, kommunalbestyrelser, vandforsyningsvirksomheder eller ejere af hovedkloakledninger er berettiget til under og efter arbejdets udførelse at kontrollere, om arbejdet er udført i overensstemmelse med gældende bestemmelser.

•••

Stk. 2 Netvirksomheder for elforsyning kan nægte at foretage tilslutning til installationer, som er udført i strid med bekendtgørelse om sikkerhed for udførelse og drift af elektriske installationer.

•••

Stk. 3 En autoriseret virksomhed på elområdet fritages ikke for ansvaret for, at arbejde er udført i overensstemmelse med bekendtgørelse om sikkerhed for udførelse og drift af elektriske installationer, når en netvirksomhed for elforsyning har godkendt et anlæg eller anlæggets tegninger.

•••

Stk. 4 En autoriseret eller godkendt virksomhed på gasområdet fritages ikke for ansvaret for, at arbejde er udført i overensstemmelse med bekendtgørelse om sikkerhed for gasanlæg og bekendtgørelse om sikkerhed for gasinstallationer, uanset om et gasdistributionsselskab eller Sikkerhedsstyrelsen har udført tilsyn på en gasinstallation eller et gasanlæg.

•••

Stk. 5 I forbindelse med et tilmeldt eller anmeldt arbejdes projektering og udførelse skal den autoriserede virksomhed på elområdet eller den autoriserede eller godkendte virksomhed på gasområdet på begæring af netvirksomheden for elforsyning eller gasdistributionsselskabet give alle relevante oplysninger om installationens omfang og beskaffenhed.

•••
profile photo
Profilside