Bekendtgørelse om autorisation og drift af virksomhed på el-, vvs- og kloakinstallationsområdet § 16

Den konsoliderede version af denne bekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse nr. 1414 af 03. december 2018

§ 16

Autoriserede virksomheder på gas-, vand-, afløbs- eller kloakområdet eller godkendte virksomheder på gasområdet skal ved aflevering af enhver ny eller ændret installation gøre brugeren eller ejeren bekendt med betjeningen.

Stk. 2 Autoriserede virksomheder på gas-, vand-, afløbs eller kloakområdet eller godkendte virksomheder på gasområdet skal gøre ejeren eller brugeren opmærksom på dennes ansvar for hele installationens fremtidige tilstand og vedligeholdelse, herunder at lade opståede fejl eller mangler udbedre snarest muligt samt træffe foranstaltninger til imødegåelse af sikkerheds- og sundhedsmæssige risici.