14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Bekendtgørelse om autorisation og drift af virksomhed på el-, vvs- og kloakinstallationsområdet § 15

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af denne bekendtgørelsen og bygger på bekendtgørelse nr. 1414 af 03. December 2018. Eventuelle senere ændringsbekendtgørelser er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§15 Hvis en autoriseret virksomhed på vand-, afløbs- eller kloakområdet tilkaldes i tilfælde, hvor øjeblikkelig hjælp er påkrævet, for eksempel i anledning af vandudstrømning, tilstopning, større utætheder på kloakområdet eller lignende, eller indtræffer sådanne hændelser under udførelsen af et arbejde, skal virksomheden straks træffe de fornødne foranstaltninger til afværgelse af fare og til begrænsning af opstået skade.

•••

Stk. 2 Kommunalbestyrelsen, vandforsyningsvirksomheden eller ejeren af hovedkloakledningen skal omgående underrettes om de indgreb, der er foretaget, jf. stk. 1.

•••

Stk. 3 Hvis en autoriseret virksomhed på vand-, afløbs- eller kloakområdet opdager, at en vandinstallation eller en afløbs- eller kloakledning er behæftet med fejl eller mangler, der ikke straks kan afhjælpes, og som kan medføre fare eller ulempe for mennesker, skade på ejendom eller forurening, skal virksomheden omgående give besked til kommunalbestyrelsen, vandforsyningsvirksomheden eller ejeren af hovedkloakledningen.

•••
profile photo
Profilside