14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Bekendtgørelse om autorisation og drift af virksomhed på el-, vvs- og kloakinstallationsområdet § 13

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af denne bekendtgørelsen og bygger på bekendtgørelse nr. 1414 af 03. December 2018. Eventuelle senere ændringsbekendtgørelser er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§13 Hvis en autoriseret eller godkendt virksomhed på gasområdet tilkaldes i tilfælde, hvor øjeblikkelig hjælp er påkrævet, for eksempel i anledning af gasudstrømning, forgiftning, brand eller lignende, eller indtræffer sådanne hændelser under udførelsen af et arbejde, skal virksomheden straks træffe de fornødne foranstaltninger til afværgelse af fare og til begrænsning af opstået skade.

•••

Stk. 2 Hvor den autoriserede eller godkendte virksomhed på gasområdet konstaterer sikkerhedsmæssigt væsentlige fejl, og virksomheden skønner, at der foreligger umiddelbar fare, skal virksomheden afbryde for gasforsyningen til anlægget eller installationen. Kan virksomheden ikke selv afbryde gasforsyningen, skal gasdistributionsselskabet straks underrettes for at foretage afbrydningen.

•••
profile photo
Profilside