Bekendtgørelse om autorisation og drift af virksomhed på el-, vvs- og kloakinstallationsområdet § 11

Den konsoliderede version af denne bekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse nr. 1414 af 03. december 2018

§ 11

Virksomheden skal følge fastsatte bestemmelser og særlige anvisninger fra Sikkerhedsstyrelsen og forsyningsvirksomheder, herunder netvirksomheder for elforsyning, gasdistributionsselskaber, kommunalbestyrelser, vandforsyningsvirksomheder, vandselskaber eller serviceselskaber, der er koncernmæssigt eller ejermæssigt knyttet til et vandselskab, ledningsejere og ejere af hovedkloakledninger

Stk. 2 For autoriserede virksomheder på elområdet gælder pligten efter stk. 1 ligeledes ved til- og færdigmelding af installationsarbejde. Pligten til at foretage til- og færdigmelding påhviler den virksomhed, der udfører arbejdet.

Stk. 3 For autoriserede eller godkendte virksomheder på gasområdet gælder pligten efter stk. 1 ligeledes ved anmeldelse af installationsarbejde. Anmeldelse skal ske i overensstemmelse med bekendtgørelse om sikkerhed for gasinstallationer.

Stk. 4 Autoriserede virksomheder på elområdet skal på alle tilmeldinger, færdigmeldinger eller andre henvendelser til netvirksomheder for elforsyning vedrørende arbejder eller andre forhold, der er omfattet af autorisationen, anføre virksomhedens autorisationsnummer.

Stk. 5 Autoriserede eller godkendte virksomheder på gasområdet skal på alle anmeldelser eller andre henvendelser til Sikkerhedsstyrelsen vedrørende arbejder eller andre forhold, der er omfattet af autorisationen eller godkendelsen, og som vedrører gas, anføre virksomhedens autorisations- eller godkendelsesnummer.