Bekendtgørelse om autorisation og drift af virksomhed på el-, vvs- og kloakinstallationsområdet § 10

Den konsoliderede version af denne bekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

ophæves den 1. juli 2024

Bekendtgørelse nr. 1414 af 03. december 2018

§ 10

Den fagligt ansvarlige har til opgave at sikre, at virksomhedens autorisationskrævende opgaver bemandes korrekt, at medarbejderne instrueres tilstrækkeligt, samt at der føres tilstrækkeligt tilsyn med arbejdets udførelse.

Stk. 2 Den fagligt ansvarlige skal sørge for, at arbejdet udføres i overensstemmelse med gældende regler for el-, gas-, vand- og afløbsinstallationer og i overensstemmelse med virksomhedens kvalitetsledelsessystem. I virksomheder, der udarbejder elinstallationsrapporter, skal den fagligt ansvarlige endvidere sørge for, at arbejdet udføres i overensstemmelse med bekendtgørelse om elinstallationsrapporter som led i huseftersynsordningen.

Stk. 3 Den fagligt ansvarlige i kloakmestervirksomheder skal sikre, at der på den enkelte arbejdsplads, hvor der udføres afløbsarbejde, og hvor den fagligt ansvarlige ikke deltager i selve den praktiske udførelse, er mindst én ansat medarbejder på hvert arbejdshold, der opfylder et af de krævede uddannelseskrav angivet i bekendtgørelse om godkendelse af fagligt ansvarlige personer, der kan virke i autoriserede virksomheder på el-, vvs- og kloakinstallationsområdet og i godkendte virksomheder på gasområdet mv.