Bekendtgørelse om autorisation og drift af virksomhed på el-, vvs- og kloakinstallationsområdet Kapitel 6

Den konsoliderede version af denne bekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse nr. 1414 af 03. december 2018

Kapitel 6 Straf
§ 18

Medmindre strengere straf er forskyldt efter anden lovgivning, straffes med bøde den, der overtræder § 7, stk. 1, § 11, stk. 1, 3 og 5, § 13, stk. 1 og 2, eller § 14.