14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Bekendtgørelse om autorisation af veterinærsygeplejersker m.v. § 3

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af denne bekendtgørelsen og bygger på bekendtgørelse nr. 1153 af 30. September 2015. Eventuelle senere ændringsbekendtgørelser er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§3 Fødevarestyrelsen meddeler efter ansøgning herom, jf. § 4, autorisation til veterinærsygeplejersker, der har gennemført en af Undervisningsministeriet godkendt erhvervsuddannelse som veterinærsygeplejerske, eller en uddannelse, der kan sidestilles hermed.

•••

Stk. 2 En veterinærsygeplejerske kan opnå autorisation til at udføre behandlinger på:

  • 1) selskabsdyr, eller

  • 2) heste, der er udelukket fra konsum.

•••

Stk. 3 Autorisation kan alene opnås inden for det speciale, som veterinærsygeplejersken har afsluttet sin uddannelse med, jf. dog stk. 4.

•••

Stk. 4 Autoriserede veterinærsygeplejersker kan opnå autorisation som veterinærsygeplejerske inden for et andet af de i stk. 2 nævnte specialer, såfremt det kan dokumenteres, at veterinærsygeplejersken har haft ansættelse som svarer til 6 måneders sammenhængende fuldtidsansættelse på dyreklinik, der primært beskæftiger sig med det relevante speciale.

•••
profile photo
Profilside