Bekendtgørelse om autorisation af veterinærsygeplejersker m.v. § 17

Den konsoliderede version af denne bekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse nr. 1153 af 30. september 2015

§ 17

Bekendtgørelsen træder i kraft den 2. oktober 2015.

Stk. 2 Bekendtgørelse nr. 371 af 28. april 2011 om autorisation af veterinærsygeplejersker m.v. ophæves.

Stk. 3 Autorisationer udstedt efter bekendtgørelse nr. 371 af 28. april 2011 om autorisation af veterinærsygeplejersker m.v., bevarer deres gyldighed, med beføjelse til behandling af selskabsdyr jf. bestemmelserne i denne bekendtgørelse.