14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Bekendtgørelse om autorisation af veterinærsygeplejersker m.v. § 15

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af denne bekendtgørelsen og bygger på bekendtgørelse nr. 1153 af 30. September 2015. Eventuelle senere ændringsbekendtgørelser er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§15 Fødevarestyrelsen kan for hver etablering eller udøvelse af tjenesteydelser, udveksle de nødvendige oplysninger med kompetente myndigheder i de i § 1, stk. 2, nævnte lande om, hvorvidt ansøgeren eller anmelderen er lovligt etableret, om den pågældendes redelige adfærd og om, hvorvidt den pågældende har været idømt faglige disciplinære eller strafferetlige sanktioner.

•••

Stk. 2 Fødevarestyrelsen udveksler relevante oplysninger med de kompetente myndigheder i de i § 1, stk. 2, nævnte lande i forbindelse med klager fra modtagere af tjenesteydelser over tjenesteyder. Fødevarestyrelsen underretter tjenestemodtageren om klagens resultat.

•••
profile photo
Profilside