Bekendtgørelse om autorisation af veterinærsygeplejersker m.v. § 12

Den konsoliderede version af denne bekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse nr. 1153 af 30. september 2015

§ 12

Når Fødevarestyrelsen har modtaget en ansøgning samt alle de oplysninger og dokumenter, der er nævnt i § 11, sender Fødevarestyrelsen inden 4 uger, kvittering til ansøgeren med oplysning om:

  • 1) sagsbehandlingstiden,

  • 2) at ansøgeren ikke må udføre opgaver som er forbeholdt autoriserede veterinærsygeplejersker før vedkommende er autoriseret hertil af Fødevarestyrelsen, og

  • 3) klagemuligheder ved afslag.

Stk. 2 Fødevarestyrelsen træffer afgørelse om godkendelse senest 2 måneder efter, at Fødevarestyrelsen har modtaget ansøgningen samt alle de oplysninger og dokumenter, der er nævnt i § 11.