Bekendtgørelse om autorisation af rådgivningsvirksomheder på arbejdsmiljøområdet § 9

Den konsoliderede version af denne bekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse nr. 622 af 08. april 2021

§ 9

Rådgivningsvirksomheden skal etablere og vedligeholde et kvalitetssikringssystem, der

  • 1) sikrer, at rådgivernes uddannelsesmæssige kvalifikationer løbende vedligeholdes, jf. § 6, stk. 2,

  • 2) sikrer overførsel af erfaringer og viden fra konkrete rådgivningsopgaver mellem rådgiverne, herunder faste underleverandører, og

  • 3) indeholder en årlig evaluering (audit) med henblik på at håndtere afvigelser samt klarlægge behovet for ændringer af kvalitetsstyringssystemet.

Stk. 2 Kvalitetssikringssystemet efter stk. 1, skal dokumenteres i form af kvalitetsprocedurer.