Bekendtgørelse om autorisation af rådgivningsvirksomheder på arbejdsmiljøområdet § 9

Den konsoliderede version af denne bekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse nr. 1867 af 19. december 2023

§ 9

Rådgivningsvirksomheden skal orientere Arbejdstilsynet, hvis der sker ændringer i betingelserne for autorisationen, jf. kapitel 2 og 3.