Bekendtgørelse om autorisation af rådgivningsvirksomheder på arbejdsmiljøområdet § 7

Den konsoliderede version af denne bekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

ophæves den 1. februar 2024

Bekendtgørelse nr. 622 af 08. april 2021

§ 7

Rådgivningsvirksomheden skal dokumentere rådgivernes uddannelsesmæssige kvalifikationer, jf. § 6, stk. 1, nr. 1, ved eksamensbevis eller tilsvarende.

Stk. 2 Rådgivningsvirksomheden skal dokumentere rådgivernes erfaringer, jf. § 6, stk. 1, nr. 2, ved et curriculum vitae (CV), jf. § 15 om at afgive oplysninger, der er nødvendige for vurderingen af, om betingelserne for autorisation er opfyldte. Supplerende dokumentation kan bestå af relevante ansættelsesbeviser, rådgivningskontrakter, kursusbeviser og erklæringer fra tidligere arbejdsgivere med beskrivelse af de opgaver, den pågældende rådgiver har været beskæftiget med.

Stk. 3 Rådgivningsvirksomhedens rådgivere, som dokumenterer at have ydet arbejdsmiljørådgivning i en bedriftssundhedstjeneste i mindst 3 år efter 1. januar 1998, anses for at opfylde dokumentationskravet til uddannelse efter § 6, stk. 1, nr. 1, inden for det eller de områder efter § 1, stk. 2, de har ydet rådgivning indenfor.