Bekendtgørelse om autorisation af rådgivningsvirksomheder på arbejdsmiljøområdet § 6

Den konsoliderede version af denne bekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse nr. 622 af 08. april 2021

§ 6

En rådgivningsvirksomhed skal have rådgivere inden for hvert område, som autorisationen omfatter. Den enkelte rådgiver skal have

  • 1) gennemført en relevant uddannelse af mindst 3 års varighed eller opnået tilsvarende uddannelsesmæssige kvalifikationer og

  • 2) mindst 2 års erfaring med rådgivning af virksomheder i forbindelse med konkrete arbejdsmiljøproblemer. Denne erfaring skal være opnået inden for de seneste 5 år.

Stk. 2 Rådgivningsvirksomheden skal sikre, at rådgivernes kvalifikationer følger udviklingen i viden om arbejdsmiljø, og i viden om den tekniske og sociale udvikling i samfundet. Dette skal ske ved hjælp af en kompetenceudviklingsplan.

Stk. 3 Den erfaring, den enkelte rådgiver skal have, jf. § 6, stk.1, nr. 2, skal omfatte

  • 1) arbejdsmiljøfaglig rådgivning, dvs. erfaring med at udføre konkret rådgivning om forebyggelse og forbedring af virksomheders arbejdsmiljø inden for det pågældende område, og

  • 2) rådgivning om at styrke, systematisere og effektivisere virksomhedernes arbejdsmiljøarbejde, herunder arbejde med arbejdspladsvurdering, arbejdsmiljøorganisation og lignende.