Bekendtgørelse om autorisation af rådgivningsvirksomheder på arbejdsmiljøområdet § 6

Den konsoliderede version af denne bekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse nr. 1867 af 19. december 2023

§ 6

Rådgivningsvirksomheden skal etablere og vedligeholde et kvalitetssikringssystem, der

  • 1) sikrer, at rådgivernes uddannelsesmæssige kvalifikationer løbende vedligeholdes, jf. § 5,

  • 2) sikrer overførsel af erfaringer og viden fra konkrete rådgivningsopgaver mellem rådgiverne, og

  • 3) indeholder en årlig evaluering (audit) med henblik på at håndtere afvigelser samt klarlægge behovet for ændringer af kvalitetsstyringssystemet.

Stk. 2 Kvalitetssikringssystemet efter stk. 1, skal dokumenteres i form af kvalitetsprocedurer.