Bekendtgørelse om autorisation af rådgivningsvirksomheder på arbejdsmiljøområdet § 5

Den konsoliderede version af denne bekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse nr. 1867 af 19. december 2023

§ 5

Rådgivningsvirksomheden skal ved hjælp af en kompetenceudviklingsplan sikre, at rådgivernes kvalifikationer følger udviklingen i viden om arbejdsmiljø, og i viden om den tekniske og sociale udvikling i samfundet.