Bekendtgørelse om autorisation af rådgivningsvirksomheder på arbejdsmiljøområdet § 5

Den konsoliderede version af denne bekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse nr. 622 af 08. april 2021

§ 5

Ved arbejdsmiljørådgivning skal rådgivningsvirksomheden skriftligt til arbejdsgiveren eller bygherren

Stk. 2 Rådgivningsvirksomheden skal på anmodning over for Arbejdstilsynet dokumentere alle bekræftelser og redegørelser til arbejdsgiveren eller bygherren efter stk. 1, til brug for Arbejdstilsynets kontrol med autorisationen, jf. § 16.