Bekendtgørelse om autorisation af rådgivningsvirksomheder på arbejdsmiljøområdet § 4

Den konsoliderede version af denne bekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse nr. 622 af 08. april 2021

§ 4

ed arbejdsgiverens efterkommelse af undersøgelsespåbud efter § 3, pkt. 3 og §§ 43 og 44 i bekendtgørelse om kompetencepåbud, skal rådgivningsvirksomheden sørge for at undersøge og dokumentere de relevante arbejdsmiljøforhold.

Stk. 2 Undersøgelsen og dokumentationen skal være egnet til, at arbejdsgiveren og Arbejdstilsynet kan vurdere, om arbejdsmiljøforholdene på virksomheden er sikkerheds- og sundhedsmæssigt fuldt forsvarlige, jf. bekendtgørelse om kompetencepåbud § 50, stk. 2, om det psykiske arbejdsmiljø og § 51, stk. 2, om mulighed for substitution.

Stk. 3 Ved Arbejdstilsynets kontrol af en autoriseret rådgivningsvirksomhed, jf. § 16, indgår virksomhedens udarbejdede dokumentation efter stk. 1 og stk. 2 i grundlaget for kontrollen.