Bekendtgørelse om autorisation af rådgivningsvirksomheder på arbejdsmiljøområdet § 18

Den konsoliderede version af denne bekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse nr. 622 af 08. april 2021

§ 18

Arbejdstilsynet kan tilbagekalde en autorisation, hvis

  • 1) rådgivningsvirksomheden ikke længere opfylder kravene i kapitel 2 til rådgivningsvirksomhedens ydelse, kapitel 3 om uddannelsesmæssige kvalifikationer og erfaring m.v. eller kapitel 4 om kvalitetssikring m.v.,

  • 2) væsentlige vilkår efter § 12, stk. 2 om autorisation på nærmere bestemte vilkår, ikke er opfyldt inden en fastsat frist,

  • 3) autorisationen groft misbruges, herunder hvis rådgivningsvirksomheden afgiver urigtige oplysninger til Arbejdstilsynet,

  • 4) Arbejdstilsynet ved en kontrol konstaterer alvorlige mangler i kvaliteten af rådgivningsydelsen, jf. § 16, eller

  • 5) rådgivningsvirksomheden undlader at betale gebyr, jf. §§ 19 og 20.

Stk. 2 En rådgivningsvirksomhed, der har fået tilbagekaldt sin autorisation efter § 18, stk. 1, skal ved ny ansøgning om autorisation dokumentere, at de omstændigheder der begrundede tilbagekaldelse af autorisationen, ikke længere er til stede.