Bekendtgørelse om autorisation af rådgivningsvirksomheder på arbejdsmiljøområdet § 16

Den konsoliderede version af denne bekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse nr. 622 af 08. april 2021

§ 16

Arbejdstilsynet kontrollerer som minimum hvert 4. år, om rådgivningsvirksomheden fortsat opfylder betingelserne i kapitel 2 og 3 for at være autoriseret.

Stk. 2 Kontrollen tager udgangspunkt i rådgivningsvirksomhedens skriftlige materiale til arbejdsgiveren og bygherren, jf. § 4 og § 5, stk. 1 om kravene til rådgivningsvirksomhedens ydelse.

Stk. 3 Kontrolmaterialet skal sendes til Arbejdstilsynet via en digital blanket, der findes på Arbejdstilsynets hjemmeside. Den udfyldte blanket med kontrolmateriale skal være forsynet med offentlig digital signatur.

Stk. 4 Til brug for Arbejdstilsynets kontrol skal rådgivningsvirksomheden efter anmodning levere en oversigt over de rådgivningsopgaver, der er omfattet af autorisationen, og som er udført i perioden mellem henholdsvis bevilling af autorisation eller sidste kontrol og det aktuelle kontroltidspunkt.

Stk. 5 Med grundlag i det tilvejebragte materiale, vurderer Arbejdstilsynet, om rådgivningen har levet op til kravene i §§ 3, 4, og § 5, stk. 1 om rådgivningsvirksomhedens ydelse og træffer afgørelse herom.

Stk. 6 Arbejdstilsynets afgørelser som led i kontrollen kan offentliggøres på Arbejdstilsynets hjemmeside.

Stk. 7 Rådgivningsvirksomheden skal efter anmodning fra Arbejdstilsynet dokumentere indhold og anvendelse af kvalitetssikringssystemet, jf. § 9.